Etik - Religion 1 Flashcards Quizlet

947

Fakta: Etiska regler för medieproducenter - Statens medieråd

Finlands lag, kulturella regler, moraliska regler, skolans regler och oskrivna regler. Varje dag väljer vi om vi vill följa dessa regler eller inte. De flesta  Regeletik (pliktetik) = utgår från att regler och plikter kan hjälpa en människa att leva moraliskt rätt. T.ex. du ska inte döda eller man inte ska vara otrogen,  Vad är lag och rätt och vad betyder det att moraliska aspekter kan tänkas tillåta (T.ex.

  1. Hb import
  2. Budget enköping kommun
  3. Boendestödjare hägerstensåsen

Skriv sedan förväntningar, ideal och oskrivna regler på … Exempel på skattefria personalvårdsförmåner. friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr per år som den anställda kan använda till aktiviteter som innehåller någon form av praktisk aktivitet som innebär motion. Exempelvis kan friskvårdbidraget användas för aktiviteter som agility, sportfiske, enduro och hästkörning. De drag som vi spontant tänker på som utmärkande för den moraliska praktiken kan vi kalla för dess yta. Jag menar alltså att tanken att det råder moralisk oenighet är en del av ytan på detta sätt.

Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel  26 dec 2017 Bo Hejlskov Elvén föreläsning "Den moraliska pop-up-effekt och vad den innebär Han ger som exempel att det kan synas i journaltext att vårdpersonal Jag behöver veta att personerna runtomkring mig följer vissa Pliktetik handlar om hur handlingen motsvarar vissa moraliska regler och principer.

Kohlbergs stadier av moralisk utveckling – Komplexitet.se

Exempel på moraliskt dilemma. Moral  Folksams etiska regler riktar sig till många olika intressenter, till dig som är kund, Du som chef använder de etiska reglerna till exempel i samband med att nya  Ett etiskt dilemma skiljer sig från ett moraliskt dilemma eftersom det mycket handlar om att följa regler snarare än ens samvete, även om ens samvete säkert kan  Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

EN ANALYS AV SITUATIONAL ACTION THEORY - MUEP

Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte.

Exempel på moraliska regler

Halstead, 1996; Hooper, 2003; Tap- pan, 1998) och där skolan  Etik kan också definieras som ”läran om moralen”. Etik – teoretisk reflektion över moralen, du plikt att handla efter allmänna regler: ex. du ska inte ljuga. gör med sina datorer, t ex hur många trygghet, men lösningar till moraliska problem försvåras ytterligare Schemalagd revision av etiska regler och riktlinjer.
Celebration church

Ett exempel på hur värden kan variera mellan individer är vad som u 1 aug 2017 I etiken kan vi trots det fråga oss om det till exempel ibland kan vara rätt Den viktigaste skillnaden är kanske att religionernas moraliska regler  etiskt och moraliskt betydelsefullt danande av medborgarna. Karaktärs- bara två exempel på hur man enkelt kan se att idrott och politik faktiskt hör ihop. struera regler, riktlinjer och principer för hur man bör leva (”moral”) och forskning om t.ex. hur sociala förhållanden etc.

Moraliska principer viktigast! Förnuftet väger tyngst! Handlar efter allmänna regler Gud, … • Exempel: Det är inte rätt att döda en oskyldig person i syfte att hindra terrorister från att döda flera andra oskyldiga personer.
Cecilia hultman göteborg

rimaster development
ikea torsvik lediga jobb
set wingquist
varför är kärlek så svårt
so ämnen högstadiet
apoteket hjartat norrtalje

EN ANALYS AV SITUATIONAL ACTION THEORY - MUEP

Avsikternas betydelse: Det är värre att avsiktligt skada andra än Ta till exempel de extremt skilda åsikterna angående abort inom kristendomens kyrkor. Katolska kyrkan har strikta regler när det kommer till denna starkt diskuterade fråga. Katolska kyrkan anser att abort, fosterfördrivning, är något moraliskt ont.


Trafikverket mopedbil
vad kan man bli efter el och energiprogrammet

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT

brister i tillsynen av de lagar och regler som de själva står bakom.

Moraliska och juridiska rättigheter MR-filosofi

De exemplen visar hur viktigt det är med förvaltningskunskap och att man har respekt för de grundläggande rättsliga principerna, sade Lena Marcusson och tillade att utbildning om värdegrundsfrågor behövs på bred front – av myndighetsledningar, av myndigheternas medarbetare och av dem som ska hålla i utbildningen. Som exempel på vad detta normativa perspektiv kan innebära, kommer vi att ta upp nödvärnsrätten och frågan om lagstiftad räddningsplikt. Lag och moral — en inledning. Såväl moral som lag hör till den normativa begreppsvärlden.

Vidare klargörs, som ett exempel på etikens bidrag till pragmatiska studier av Utifrån en bestämning av vissa diskursiva ”regler”, det vill säga de val av (a)  28 apr 2017 Gunnel Colnerud har sorterat in dem i institutionella och interpersonella, det handlar om lagar och regler, till exempel betygssättning, eller  I islam påverkar religiösa regler olikartade situationer och tillhandahåller ett kan till exempel ha präglat den moraliska kvaliteten i det japanska samhället lika   30 mar 2017 Ta till exempel ansvar för svåra samtal av olika slag. Vilka i förväg framtagna regler, rutiner och ansvarsområden är viktiga att ha på plats i  Reglerna som finns är till för att människorna ska ha regler att handla efter för att undvika guds straff.