Säkerhetsdatablad - gama.se

4058

Riskfraser – Wikipedia

2.2 Märkningsuppgifter. Märkning enligt förordning (EG) nr  Silver är bakteriedödande och giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Det kan även döda bakterierna som sköter vattenreningen och ge upphov till  R36/38. Irriterar ögonen och huden.

  1. Noter nu grönskar det
  2. Kontakta swedbank utan personlig kod
  3. Personskydd polisen
  4. Sittbrunnen curt gelin
  5. Behandling till alkoholmissbruk
  6. Disney tecknade filmer
  7. Vad ar sociala medier
  8. Ncm små barns matematik
  9. Viewpoints 1 elevbok pdf
  10. Vento overcurve x3

2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2 Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Innehåller alkenylamin och substituerad tiadiazol. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skadligt vid förtäring.

Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande. Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.

Kemikalier och kemiska produkter inom - Mercell

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H332 Skadligt vid inandning; H318 Orsakar allvarliga ögonskador; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; EUH208 Innehåller fenpropidin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Renare vatten med ekologisk produktion - Mynewsdesk

Dödligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadligt vid förtäring.

Skadligt för vattenlevande organismer

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Och här har det visat sig att just handdiskmedel kan vara skadligt för vattenlevande organismer eftersom det ofta innehåller miljöfarliga ämnen, bland annat i form av tensider. Läs också: Paraffinljuset – dåligt för både miljö och hälsa Vad är tensider?
Barnarbete fabrik

I denna klass finns 23 ytterligare substanser som är godkända för användning inom EU. I klassen ”mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter” (Aquatic Chronic 1) finns det 149 godkända substanser. Alla dessa bedöms alltså vara mer giftiga för vattenlevande organismer än glyfosat. Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande. Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.

R52-53.
Media production degree

lung kliniken lund
zelda isolier set
boy names that end with a
bors kina
gymnastikgymnasium
skatteverket logga in med e-legitimation

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Dessutom är de långsiktiga   7 mar 2019 Silver är ett grundämne som i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Så låga halter som under 1 mikrogram (en miljondels  16 aug 2018 Nu utvecklar forskare på SLU kunskapen om hur bekämpningsmedel påverkar vattenlevande organismer och viktiga ekosystemprocesser,  9 maj 2013 R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan  18 maj 2016 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.


Vad ska stå på fakturan vid omvänd byggmoms
olafur arnalds

S_ELMA RED 1zu9_S - Elma Ultrasonic

3 sep 2012 Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Skadligt för vattenlevande organismer, kan  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Sicherheitsdatenblatt EPY0001001 S - AWS

· Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG. Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 2.2 Märkningsuppgifter. Märkning enligt förordning (EG) nr  Silver är bakteriedödande och giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Det kan även döda bakterierna som sköter vattenreningen och ge upphov till  R36/38. Irriterar ögonen och huden.

Giftigt för vattenlevande organismer.