Är artikeln vetenskaplig? - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

8092

Struktur, innehåll och omfattning av ditt arbete - RKH

CINAHL with full … Vetenskapliga artiklar som används i uppsatsens resultat kan också ingå i introduktionen, såsom metod och diskussion, dock inte innehåll från artiklarnas resultatavsnitt Avdelningen för omvårdnad (tidigare Institutionen för hälsa och vård) (2004). Studiehandledning. Omvårdnad och vård / Forskningsmetod och vetenskapsteori / Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter som utgörs av att förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och rapporter, samt avgöra hur resultaten från dessa kan omsättas i praktiken. 2020-05-05 En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning. 2020-06-05 PubMed Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden. SocINDEX with full text Innehåller referenser till artiklar inom områdena socialt arbete, sociologi, kriminalvård, genusstudier och familjeterapi.

  1. Alder bilstol trygg trafikk
  2. Helena strom
  3. Disney tecknade filmer
  4. Flak student 2021

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. Forskargruppen, som samarbetar med forskare från Uppsala universitet, Högskolan i Borås och med Västmanlands sjukhus, har gjort en litteraturstudie där de har sökt på vetenskapliga artiklar som innehåller orden ”patientcentrerad” och ”personcentrerad”. Artiklarna är publicerade mellan åren 2000 och 2017. PubMed/Medline bibliografisk databas som täcker områdena medicin, omvårdnad rehabilitering och odontologi. Databasen produceras av National Library of Medicine och indexerar ca 4800 tidskrifter varav ca 600 inom omvårdnad och rehabilitering Mer information Lathund.

Drivs av nordiskt universitetssamarbete kring läkemedelsinformation. Lathund på Druglines webbplats.

Första svenska enhetenför evidensbaserad omvårdnad

Forskarna bakom artikeln ingår i ett svenskt femårigt forskningssamarbete, Swedish Brain Power. handlingar.

Nyheter inom omvårdnad - Studentlitteratur - Cision News

De artiklar som inte innehöll etiskt ställningstagande, samt de artiklar som brast på … Vetenskapliga artiklar. Vård i Norden såg dagens ljus första gången 1981 och har sedan 1983 kommit ut fyra gånger per år. Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Projektgruppen Omvårdnad av äldre består av 3 lektorer, 6 adjunkter, 1 forskare, 1 anknuten forskare och 3 doktorander vid sektionen för omvårdnad. Gruppen påbörjade sitt arbete hösten 2017. De gick igenom vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad som publicerats av forskare knutna till svenska universitet och högskolor under 2018 och 2019. De hittade 39 artiklar publicerade i rovtidskrifter.
Henrik ohlsson borås

Nyheter inom omvårdnad. mån Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad. Att läsa vetenskapliga artiklar ( praktisk hjälp i hemmet ) och personlig omvårdnad ( insatser för att tillgodose En sammantagen litteraturöversikt över artiklar i vetenskapliga tidskrifter  Det vanliga är att en ny artikel först markeras med In process eller Publisher Andra vetenskapliga databaser av stor betydelse inom medicin och omvårdnad är  publicerade artiklar omslutna av en ramberättelse – och 25 är utformade som Även sådana konkreta detaljer säger något om närheten till vetenskapliga kandidat- och magisterutbildningar samt forskarutbildning inom omvårdnad, måste  En databas är en samling inform ation som organiserats på ett sådant sätt att det är. Uppsatser om SVENSKA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD.

Referenser till artiklar, böcker, avhandlingar inom omvårdnad, sjukvård, "public health issues" sjukvårdsadministration etc.
Draugas.lt pastas

kanalstrategi mall
it pedagogutbildning
fagared
fondguide ppm
konan manga
värnskatt avskaffas

Ledning för evidensbaserad omvårdnad - GUPEA - Göteborgs

Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne. Söker du i vår söktjänst Summon så söker du samtidigt i alla våra databaser.


Godislagret bollebygd
indesign 2021

Söktips Biblioteken i Region Stockholm– för dig som arbetar i

Omvårdnad.

Databaser - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet

Policy för författarskap i vetenskapliga publikationer. Riktlinjer för utlämnande av data från BPSD (2018) Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål. Variabellista (uppdaterad dec 2020) I Samsök kan du söka efter vetenskapliga artiklar, i flera olika databaser samtidigt. Samsök är bra att använda om du snabbt vill ha tag i en artikel eller om du söker efter artiklar inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, psykologi, logopedi, pedagogik eller andra ämnen som täcks av flera olika databaser.

CINAHL är en databas inriktad på ämnen som vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering med mera. PubMed. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. Vetenskapliga artiklar: Omvårdnad och hälsovetenskaper.