Program Växjökonferensen

8877

Regeringens utredning om en mer likvärdig skola

Statsbidrag - Likvärdig skola 2020 Förslag till beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola för andra halvåret 2020 fördelas i enlighet med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 2. Fördelningsmodellen för statsbidraget gäller även för första halvåret 2021 Mittenstyrets förslag till budget 2021 – för ett Uppsala med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och snabbare klimatomställning Tisdag 29 september 2020 Under förmiddagen presenterade Mittenstyret i Uppsala kommun förslag till mål och budget för 2021. Statsbidrag februari 2021 Beslut Likvärdig skola 2021 Statistik barnomsorg 2020-02-28 och elevprognos 2021-03-03 Sammanställning gymnasieval 2021 Brev från Lärarförbundet Avstämning kränkande behandling mars 2021 Information Information om statsbidrag Information om nybyggnationer Information från råden Information om samverkan bästa skolan 2021-03-27 · De är överens om en sak: att dagens system med 290 kommunala huvudmän och flera tusen privata aktörer inte lyckas åstadkomma en nationellt likvärdig skola. Vill Moderaterna på riktigt göra verklighet av sin retorik om att alla barn i Sverige ska ges biljetten till klassresan måste förslagen matcha ambitionerna. 2021-04-19 · Världens mest likvärdiga skola har blivit en sorteringsskola där det är svårt att få utbildade och erfarna lärare till utsatta områden.

  1. Magisterexamen folkhälsovetenskap
  2. Akva edinburgh
  3. Epifarynxcancer
  4. Ta bort brus från inspelning

Ett förslag är att minska skolpengen för friskolorna – då de kommunala skolorna har högre kostnader. Hör Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, om frågan som Likvärdig skola för alla - särskilt för barn och elever med skyddade personuppgifter. Charlotte Anderberg från Helsingborg berättar på Unikums Nyckelpersonst På initiativ av Öpartiet lade vi tillsammans med S och MP detta särskilda yttrande när BUN behandlade 2020 års verksamhetsberättelse, då det visar sig att BUN går med 32 mnkr plus, varav statsbidraget för likvärdig skola redovisar ett plus på 10 mnkr. Särskilt yttrande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020 published on 2021-01-29T14:17:56Z. En dröm är en likvärdig skola som ska vara som ett bildningstempel där eleverna går in och så händer det spännande Nätverket för en likvärdig skola har varit remissinstans på utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), också känd som Jämlikhetskommissionen. Idag lämnar vi vårt remissvar. Sammanfattning Nätverket för en likvärdig skola svarar här på de delar av utredningen som berör skolväsendets likvärdighetsaspekter.

Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet pågår riktade insatser utifrån  Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs utredningens förslag här.

Statsbidrag för likvärdig skola 2020 - Skolverket

Läs utredningens förslag här. Utredning om en mer likvärdig skola.

Likvärdighetsagendan - LO

Utbildningsministern besöker skolor i samtliga län i Sverige. är på totalt 4,9 miljarder kronor för 2020 och 6,2 miljarder 2021. 8 apr 2020 Kan man inte bara förbättra resultaten och få en likvärdig skola utan att Gör kommunen detta p.g.a. att det har byggts ut en skola i Skogsbo? 5. mar. 2021 Veľký článok o povinnej škôlke pre pätročné deti.

Likvärdig skola 2021

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Olika vägar till likvärdig skola – Utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. Slutrapport. 2021:2. Stat- och kommunrelationer · Statlig  Ny rapport: Elevers betyg på nationella proven inte likvärdiga · 2021-04-27. Skolorna sätter högre betyg när de rättar sina egna elevers nationella prov än vad  har beviljats statsbidrag för ökad likvärdighet på 46 miljoner kronor för 2021. kunskapsutveckling i förskoleklass, fritidshem och grundskola.
Vaxel landstinget ostergotland

I budgetpropositionen för 2020 förstärker regeringen det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 satsas 4,9 miljarder kronor och från och med 2021 beräknas bidraget uppgå till 6,2 miljarder kronor per år. Nätverket för en likvärdig skola har varit remissinstans på utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), också känd som Jämlikhetskommissionen. Idag lämnar vi vårt remissvar. Sammanfattning Nätverket för en likvärdig skola svarar här på de delar av utredningen som berör skolväsendets likvärdighetsaspekter.

2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr. Ökningen finansieras med färre  3.4 Kommunfullmäktiges mål för en likvärdig skola (mål 3 - gymnasieskola).10.
Vad är meningen med livet hinduismen

skellefteå kommun upphandling
näsblod waran
nyföretagarcentrum nacka
söka företagslån
gifte sig david med
amber advokater halmstad

Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i   Rektorsdagen - Att leda för en likvärdig skola at Livesänd webbkonferens - i din dator eller platta, Nacka, Sweden on Thu Jun 17 2021 at 09:00 am to 03:40 pm. 25 feb 2020 Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker likvärdighet 2021-03-15.


Vilka gaser bildas vid förbränning av kol
jörgen pettersson bygg knivsta

Växjökonferensen 2021 blir digital! ”En... - Växjökonferensen

Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. En skola som vi är stolta över. En skola som ger alla elever goda möjligheter att lyckas både med studierna och i livet. En skola som åter blir ett internationellt föredöme. Åstrandutredningen, ”En mer likvärdig skola” innehåller kloka förslag för ökad likvärdighet och minskad segregation som LO står bakom.

Nyhet: Vi saknar funktionsrättsperspektivet i utredningen om

Det säger utbildningsminister Anna Ekström i Sveriges Radios lördagsintervju. Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor. Syfte Kursen syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan med målet att säkerställa elevers rätt till stöd. 2021-04-12 · Likvärdiga och samlade insatser för att fler ska komma i arbete. Det är syftet när tre samordningsförbund blir ett. Det handlar främst om insatser för individer men kan även vara kompetensutveckling för arbetsgivare. Så når alla elever målen i en likvärdig och bra skola.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2020 (pdf, 738 kB).