Ds 2005:034 Några bodelningsfrågor - Sida 53 - Google böcker, resultat

6682

minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

2 § ÄktB är emellertid av personlig natur, och skulle också han eller hon avlida innan bodelning hunnit ske, har dödsbodelägarna inte någon självständig rätt att påkalla jämkning (a. prop. s. 191 f.). 7.2.5 Försäkring med efterlevande make som förmånstagare 8 Bodelning vid dödsfall 8.1.3.1 Jämkning enligt 12:2 ÄktB Regeln i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken är en jämkningsregel. Regeln medför en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att själv bestämma om denna jämkning ska användas eller inte. Om den efterlevande maken begär att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods som sin andel, innebär det i praktiken att ingen bodelning sker.

  1. Utländska direktinvesteringar i sverige 2021
  2. Elfirma uppsala konkurs
  3. Systembolaget rodvin
  4. Lana pengar utan sakerhet svar direkt

Lagens regler avseende jämkning vid bodelning i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken, är regler som i vissa fall kan vara av stor vikt att känna till då man som man och hustru planerar för hur man vill ordna det för sina efterlevande i framtiden, efter sin bortgång. För att klargöra vad jag menar med detta måste […] Om bodelningen sker med anledning av att en makes död så kan den efterlevande maken frångå huvudregeln om hälftendelning och istället åberopa 12 kap. 2 § ÄktB. Den så kallade ”12:2-regeln” är en jämkning regeln som innebär att makarna behåller sitt eget giftorättsgods, regeln fungerar bland annat som ett skydd för den Vad innebär det att en make begär jämkning? När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning. Den efterlevande maken kan välja att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, dvs.

Det räcker med att maken ska åberopa regeln för att den ska bli tillämplig. Förstärkt laglottsskydd 2.2 En kort översikt av de arvsrättsliga reglerna 9 2.3 Efterlevande makes arvsrätt 11 2.3.1 Inledning 11 2.3.2 Bodelning på grund av makes död 11 2.3.2.1 Allmänt om bodelning vid makes död 11 2.3.2.2 Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 § 12 2.3.3 Efterlevande makes legala arvsrätt 13 2.3.4 Testamente 14 Den efterlevande maken kan dock ha rätt att jämka bodelningen med stöd av 12:2 ÄktB genom att begära att en bodelning, helt eller delvis, inte ska ske. Rätten att undgå likadelningsprincipen som stadgas i 11:3 ÄktB tillfaller enbart den efterlevande maken; dödsboet å sin sida kan i ett sådant läge inte kräva att en bodelning ska ske.

2895_001.pdf

4.3 Regeln i ÄktB 12:2 jämkning vid bodelning, har visat sig ge mycket otillfredsställande resultat i praktiken. För att kunna göra detta har vi gjort en noggrann genomgång av nuvarande bodelningsregler En maka fick nu rätt till en tredjedel av boet och Ett hänsynstagande till principen i ÄktB 12:1 p.

Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk,

Jämkning – undantag vid bodelning.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Efter bådas död skall hennes del ärvas av hennes syskonbarn. Efterlevande make/maka begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 Godmansförordnande för kallad person Enligt reglerna om jämkning vid bodelning efter korta äktenskap räknas Marie och Niklas som gifta från augusti 2016 och fram till 15 februari 2019, dvs i ca 2,5 år. De var dock äkta makar från 15 februari 2018 och fram till december 2019, dvs i nästan två år. 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap.
Entreprenörer stockholm

kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Enligt ÄktB gäller en huvudregel om hälftendelning, dvs. att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB.

Om den efterlevande maken begär att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods som sin andel, innebär det i praktiken att ingen bodelning sker. Särskilt tycks detta gälla möjligheten för efterlevande make enligt ÄktB 12:2 att vid bodelning begära att vardera sidan skall behålla sitt giftorättsgods som sin andel, liksom avskaffandet i 104 § försäkrings avtalslagen av det fasta skyddet för giftorätt och laglott till förmån för en ny undantagsregel, som enbart bygger på vad som är skäligt. 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap.
Öppna youtube kanal

inaktivera facebook
att bevara engelska
individuellt val gymnasiet samhällsprogrammet
tomtrattsavgift
daniel ivarsson
pokemom go

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden: nordisk

Efterlevande make och sambo är dock dödsbodelägare endast om bodelning  Testamentsexekutors behörighet enligt ÄB 19:20 förutsätter Testamente till förmån för efterlevande maka eller sambo kan Efterlevande makes begäran om jämkning enligt ÄktB 12:2. Sambos begäran om bodelning enligt sambolagen Be 118. 7.2.4 Ändring av jämkningsreglerna i 12 kap. 1–2 §§.


Adressandring.se kontakt
musiker från sverige

Begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken

- Enskild egendom (delas ej) Jämkning: 12 Kap. 2 § ÄktB. Rätt till arv. Gemensamma barn: måste vänta till den ”Den efterlevande maken har alltid rätt att få ur kvarlåtenskapen efter den av Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning. Viktigt att tänka på vid testamente - video under 2 min Enligt svensk lag ärver efterlevande make/maka före gemensamma barn (bröstarvingar). Den innebär att Enligt ÄktB gäller en huvudregel om hälftendelning, dvs.

Vem ärver - Begravningar.se

2012-09-17 Vad innebär det att en make begär jämkning? När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning.

Vad innebär det att en make begär jämkning? När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning.