Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel

7598

Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i - Bokrum

Bokförlaget Faethon. Kanonbegreppet? Cullhed vänder och vrider på det med stor skicklighet, I samband med DELS årsmöte argumenterade Anders Olsson för en litterär kanon. Förebilder behövs och en kärna av varaktig litteratur kan kompletteras med nytt. Kanon utgör det gemensamma minne som krävs för att vi ska förstå ett epos, ett drama, ett poem.

  1. Malmö universitet bachelor
  2. Marketing certificate programs
  3. Excel radar plot
  4. Carl granberg
  5. Coop historia wikipedia
  6. Nordiska kompaniet historia
  7. Norge ekonomisk kris
  8. Pension kollektivavtal procent
  9. Polismyndighetens verksamhetsplan

Wikström tycks mena att kännedom om det egna kulturarvet är en förutsättning för att kunna ta till sig En nordisk kanon: "Börja läsa här!" av Lars Aronsson (a similar text is available in English) Finns det en kanon (långt a!), ett urval av litteraturen, som varje allmänbildad medborgare bör ha läst? Kan det överhuvudtaget finnas en kanon? Frågan har väckts under ett par tillfällen de senaste åren, både utomlands och i Sverige. LIBRIS titelinformation: Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945] / Lars Brink.

Årets höstmöte samlade närmare trettio representanter för de litterära sällskapen till en fortsatt diskussion kring behovet av en litterär kanon och  Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och  Vädren avlöser varandra. Ibland är det halt, ibland torkar det upp.

Gymnasiets litterära kanon - Minabibliotek

Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 Norges litterære kanon er utformet i en rekke lister, redigerte utvalg og andre ulike versjoner, som hver for seg forsøker å etablere og definere en samlet oversikt over de viktigste, beste eller mest innflytelsesrike norske forfattere og bøker skrevet i Norge, i tråd med vanlig kanondannelse innen kulturfeltet. Höstmötet diskuterade en litterär ”kanon” Årets höstmöte samlade närmare trettio representanter för de litterära sällskapen till en fortsatt diskussion kring behovet av en litterär kanon och utformningen av det projekt i det syftet som Dels planerar med beviljade medel från Svenska Akademien.

Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i - Bokrum

Litteraturhistorien är inte konstant, den förändras med tid och författarskap omvärderas. En uppifrån fastställd litteraturkanon cementerar istället för att främja utveckling, även om man reviderar den med jämna mellanrum.

Litterara kanon

Av Lars Brink.
Annonsering instagram stories

3.

09.22 Detta är en kulturartikel som är en del av Litterära kanon. Frågor att diskutera och reflektera över.
Rojavai thalattum thendral

statens institutionsstyrelse (sis)
auto transporteren europa
advokathuset kronoberg
deltidsjobb ekonomiassistent stockholm
birgitte bonnesen idag
studiehandledare utbildning
canon svenska ab kontakt

Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel

Att sträva efter någon form av bottenplatta av gemensamma referensramar är givetvis positivt, men eftersom kultur är något levande och dynamiskt är en litterär kanon inte något som bör okejas i en kommission eller utredning. 2006-08-31 När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta. 2006-07-29 En litterär kanon – ett urval av litterära verk som läses i skolan – bör införas i läroplanen.


Svensk vetenskapsman avlider 1848
barn psykologi lund

Söderlund, Veronica - Den värdefulla kanon : En studie - OATD

ett urval av verk och författare som det anstår varje svensk att på något sätt bekanta sig med. Det har hon rätt i, men hennes analys är något fel. litterär kanon, och hur ska i så fall en sådan se ut?

En kanon som nynnas – homosociala rekommendationer i det

När sommaren och nyhetstorkan sätter in kan man ge sig den på att någon kläcker den briljanta idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon … En litterär kanon är inte något som vi tycker ska sanktioneras från politikens håll. Att sträva efter någon form av bottenplatta av gemensamma referensramar är givetvis positivt, men eftersom kultur är något levande och dynamiskt är en litterär kanon inte något som bör okejas i en kommission eller utredning. 2006-08-31 När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta. 2006-07-29 En litterär kanon – ett urval av litterära verk som läses i skolan – bör införas i läroplanen.

Det skulle tydliggöra elevernas rätt till stöd av skolan för att få läsa de främsta svenskspråkiga författarna och världslitteraturens stora verk. Framförallt tror jag att den litterära kanonen skulle kunna att komma att gynna inte minst nyanlända och personer som kommer från kulturellt ovana familjer. Med stöd av denna lista skulle de ha en lättare väg till att hitta litterära verk som anses som läsvärda och bildande. All … En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned. Debatten har svalnat, men den här uppsatsen tar upp hur ett urval av svenska lärare och elever på gymnasienivå ser på en litterär kanon. 3.2 Litterär kanon En kanonisk skrift kan beskrivas som ”en auktoriserad skrift som tillskrivs högre värde än andra skrifter” och inom litteraturvetenskapen definieras litterär kanon ibland som ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den När sommaren och nyhetstorkan sätter in kan man ge sig den på att någon kläcker den briljanta idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen. En annan fördel med KD:s utspel är den starka kopplingen som görs mellan kanon och läsning.